BioVis – Platform för Biologisk Visualisering: Mikroskopi, Flödescytometri och Elektronmikrosopi

BioVis-plattformen vid Uppsala universitet tillhandahåller en unik kombination av teknologi och kunnande för visualisering av biologiska prover på vävnads-, cell- och subcellulär nivå. Vi är specialiserade på ljus- och, elektronmikroskopi, flödescytometri och dataanalys. BioVis kan erbjuda elektronmikroskopi samt provberedning, konfokal- och superupplösningsmikroskopi (SIM och STED), 2-foton- och laserskanningsmikroskopi, samt analytisk flödescytometri och cellsortering. BioVis hittas  i Rudbecklaboratoriet, Science Park, Uppsala. IGP avdelningen är värd till BioVis och Medicinska & Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet stödjer BioVis ekonomiskt, vilket gör att användaravgifterna kan hållas låga. Plattformen är tillgänglig för alla universitet, statliga myndigheter och privata företag. Med rätt utbildning, genomfört av oss, kan du få nästan fullständig tillgång till vår utrustning. Mer detajlerat information om Biovis, våra tekniker och service och användaravgifter finns på vår engelska sidan.

Chef för BioVis:  Dirk.Pacholsky@igp.uu.se

Elektron mikroskopi: Transmissionselektronmikroskopi

Transmissionselektronmikroskopet, FEI Technai G2, har använts sedan slutet av maj 2012. Det är utrustat med två kameror, en mycket högupplöst kamera och en andra för bilder i publiceringskvalitet som är mycket snabb och lätt att hantera. BioVis personal  hantera  mikroskopet åt dig, eller så kör du det själv efter en introduktion. Vi erbjuder provberedning, inbäddning och sektionering, för morfologi och immuncytokemi TEM. Vi har erfarenhet av många olika prover såsom vävnads- och cellprover, växter, bakterier, virus, exosomer, adjuvans etc. Vi erbjuder råd och expertis gällande teknik och provberedning, samt vägledning vid utvärdering av både morfologiska och immunologiska analyser.

BioVis adress

Uppsala , Science Park Rudbecklaboratoriet, 2:a våningen

Dag Hammarskjölds v 20
751 85 UPPSALA, Sverige

Senast uppdaterad: 2023-06-08