BioVis – Platform för Biologisk Visualisering: Mikroskopi, Flödescytometri och Elektronmikrosopi

BioVis-plattformen vid Uppsala universitet tillhandahåller en unik kombination av teknologi och kunnande för visualisering av biologiska prover på vävnads-, cell- och subcellulär nivå. Vi är specialiserade på ljus- och, elektronmikroskopi, flödescytometri och dataanalys. BioVis kan erbjuda elektronmikroskopi samt provberedning, konfokal- och superupplösningsmikroskopi (SIM och STED), 2-foton- och laserskanningsmikroskopi, samt analytisk flödescytometri och cellsortering. BioVis hittas  i Rudbecklaboratoriet, Science Park, Uppsala. IGP avdelningen är värd till BioVis och Medicinska & Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet stödjer BioVis ekonomiskt, vilket gör att användaravgifterna kan hållas låga. Plattformen är tillgänglig för alla universitet, statliga myndigheter och privata företag. Med rätt utbildning, genomfört av oss, kan du få nästan fullständig tillgång till vår utrustning. Mer detajlerat information om Biovis, våra tekniker och service och användaravgifter finns på vår engelska sidan.

Chef för BioVis:  Dirk.Pacholsky@igp.uu.se

Elektron mikroskopi: Transmissionselektronmikroskopi

Transmissionselektronmikroskopet, FEI Technai G2, har använts sedan slutet av maj 2012. Det är utrustat med två kameror, en mycket högupplöst kamera och en andra för bilder i publiceringskvalitet som är mycket snabb och lätt att hantera. BioVis personal  hantera  mikroskopet åt dig, eller så kör du det själv efter en introduktion. Vi erbjuder provberedning, inbäddning och sektionering, för morfologi och immuncytokemi TEM. Vi har erfarenhet av många olika prover såsom vävnads- och cellprover, växter, bakterier, virus, exosomer, adjuvans etc. Vi erbjuder råd och expertis gällande teknik och provberedning, samt vägledning vid utvärdering av både morfologiska och immunologiska analyser.

Flödescytometri: Analys och Cell sortering

Flödescytometri är en teknik som samtidigt mäter och sedan analyserar flera fysiska egenskaper hos enskilda partiklar, vanligtvis celler, när de strömmar i en vätskeström genom en ljusstråle. De uppmätta egenskaperna inkluderar en partikels relativa storlek, relativa granularitet eller inre komplexitet och relativa fluorescensintensitet. Dessa egenskaper bestäms med hjälp av ett system som registrerar hur cellen eller partikeln sprider laserljus och avger fluorescens. Alla suspenderade partiklar eller celler från 0,5–60 mikrometer stora är lämpliga för analys. Celler från fast vävnad måste delas upp före analys. På BioVis kan vi erbjuda traditionell analytisk flödescytometri samt cellsortering. Vi har erfarenhet av ett brett urval av prover och applikationer.

Ljusmikroskopi : Ljusfält, Skanner, Konfokal, Superupplösning, Två Photon

Bildbehandling är en balans mellan hastighet och upplösning. Olika prover är bättre lämpade för olika mikroskop. Följaktligen tillhandahåller vi mikroskop för att matcha ett brett utbud av prover från hela djur till enskilda celler, med olika upplösningar från organ till superupplösning samt olika bildhastigheter. Våra instrument inkluderar standard Widefield-mikroskop för användning av fluorescerande eller immunhistokemiskt färgade prover - AxioImager Imager-mikroskopet och dess storebror Slide-skannern. För att få bättre upplösning i 3D-information på ditt fluorescerande märkta prov rekommenderar vi Laserscanning Microscope: LSM700. Om du är intresserad av mer detaljer om ditt fluorescerande märkta prov, ner till 100 nm eller till och med 40 nm upplösning - än SIM- eller STED-mikroskopet är verktyget att sikta på. För djupvävnad, optiskt renad vävnad och intravital mikroskopi kan vi erbjuda två fotonmikroskopi.

Dataanalys av bild- och flödescytometridata

BioVis ger dig tillgång till flera bildanalysprogram. Vi kör regelbundet introduktionskurser i bildanalysprogramvara och kan hjälpa dig att komma igång med din analys. BioVis erbjuder även tillgång till DiVA, CellXpert och Kaluza för analys av generell flödescytometridata. ModFit-mjukvaran är specialiserad för att analysera data för cellcykel.

BioVis adress

Uppsala , Science Park Rudbecklaboratoriet, 2:a våningen

Dag Hammarskjölds v 20
751 85 UPPSALA, Sverige

Senast uppdaterad: 2022-02-07